AppleSieuRe.VN
Hotline: 098-131-1371 | 093-811-3456
Chủ tài khoản: Trần Duy Linh
Techcombank: 19035192239019
CẬP NHẬT LÚC 01:00 29-09-2023
BẢO HÀNH QUỐC TẾ VĨNH VIỄN
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ACTIVE
BẢO HÀNH 1 ĐỔI 1 TRONG 7 NGÀY ĐỐI VỚI MÁY 99%/ĐÃ ACTIVATE

iPhone 11

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 Green 64GB 17,600,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Purple 64GB 17,600,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Yellow 64GB 17,700,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Red 64GB 17,700,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 White 64GB 18,000,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Green 64GB 17,200,000₫ LL/A -
iPhone 11 Purple 64GB 17,200,000₫ LL/A -
iPhone 11 Yellow 64GB 17,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 Red 64GB 17,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 White 64GB 17,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 Black 64GB 17,200,000₫ LL/A -
iPhone 11 Red 128GB 18,800,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Black 128GB 19,400,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 White 128GB 19,400,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Green 128GB 18,600,000₫ LL/A -
iPhone 11 Purple 128GB 18,600,000₫ LL/A -
iPhone 11 Red 256GB 19,800,000₫ LL/A -
iPhone 11 Green 256GB 21,000,000₫ LL/A -
iPhone 11 Purple 256GB 20,800,000₫ LL/A -
iPhone 11 Yellow 256GB 20,400,000₫ LL/A -
iPhone 11 Black 256GB 20,400,000₫ LL/A -


iPhone 11 Pro

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 Pro Midnight Green 64GB 24,200,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Gold 64GB 24,100,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Black 64GB 24,100,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro White 64GB 24,700,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Midnight Green 256GB 29,300,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Gold 256GB 28,300,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Black 256GB 29,200,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro White 256GB 29,200,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Midnight Green 256GB 28,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Gold 256GB 28,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Black 256GB 28,300,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Midnight Green 512GB 31,000,000₫ LL/A -


iPhone 11 Pro Max

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64GB 27,000,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max Black 64GB 26,600,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 64GB 27,000,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Black 64GB 26,500,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Gold 64GB 27,500,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max White 64GB 27,200,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 256GB 31,000,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max Gold 256GB 30,500,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max Black 256GB 30,400,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max White 256GB 30,500,000₫ ZA/A 2 sim
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 256GB 30,000,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Gold 256GB 30,800,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Black 256GB 30,100,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max White 256GB 31,000,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Midnight Green 512GB 32,400,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Gold 512GB 31,800,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max Black 512GB 31,500,000₫ LL/A -
iPhone 11 Pro Max White 512GB 32,200,000₫ LL/A -


iPhone XS Max

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone XS Max Space Grey 256GB 16,000,000₫ - Trầy -


iPhone X

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPhone X Silver 64GB 12,200,000₫ ZP/A 99% -
iPhone X Space Grey 256GB 12,300,000₫ LL/A 99% -


iPad Pro

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Pro (12.9-inch) (2nd generation) Gold 256GB Cellular 0₫ J/A Call
iPad Pro (12.9-inch) (2nd generation) Gold 512GB Cellular 18,500,000₫ J/A -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Space Grey 64GB Cellular 21,700,000₫ -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 64GB Cellular 21,700,000₫ -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 1TB Cellular 29,300,000₫ -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 256GB Cellular 23,200,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Pro (11-inch) (3rd generation) Space Grey 64GB Cellular 18,200,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 64GB Cellular 18,500,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal Apple Care+ 2 năm
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Space Grey 256GB Cellular 22,500,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal Apple Care+ 4 năm
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 256GB Cellular 22,500,000₫ J/A -
iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Silver 256GB Cellular 22,500,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal Apple Care+ 4 năm


iPad Air

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Air (3rd generation) Gold 64GB Cellular 14,000,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Air (3rd generation) Gold 64GB Cellular 11,700,000₫ J/A 99% -


iPad Mini

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Mini (5th generation) Gold 64GB Cellular 12,200,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Mini (5th generation) Space Grey 64GB Cellular 12,200,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Mini (5th generation) Silver 64GB Cellular 12,200,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Mini (5th generation) Gold 256GB Cellular 16,000,000₫ -
iPad Mini (5th generation) Space Grey 256GB Cellular 15,800,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad Mini (4th generation) Silver 16GB Cellular 5,300,000₫ J/A 99% -


iPad

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad (2018) Gold 32GB Cellular 8,800,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad (2018) Space Grey 32GB Cellular 8,800,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad (2018) Silver 32GB Cellular 8,800,000₫ J/A Đã active - Nguyên seal -
iPad (2018) Silver 32GB Cellular 9,200,000₫ J/A -
iPad (2019) Gold 32GB 8,000,000₫ LL/A -
iPad (2019) Space Grey 32GB 8,000,000₫ LL/A -
iPad (2018) Gold 32GB Cellular 5,700,000₫ - 99% full box -
iPad (2018) Space Grey 32GB Cellular 5,700,000₫ - 99% full box -
iPad (2018) Gold 128GB Cellular 7,200,000₫ - 99% full box -
iPad (2018) Space Grey 128GB Cellular 7,200,000₫ - 99% full box -
iPad (2018) Silver 128GB Cellular 7,200,000₫ - 99% full box -
iPad (2017) Space Grey 32GB 5,500,000₫ - 99% -


Apple Watch Series 5

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
Apple Watch Series 5 (40mm) Grey Aluminum Nike 10,200,000₫ MX3T2ZP/A -


Macbook Air

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
Macbook Air (2019) Space Grey 128GB 24,200,000₫ MVFH2 -
Macbook Air (2019) Gold 128GB 24,500,000₫ MVFK2 -
Macbook Air (2019) Silver 128GB 24,500,000₫ MVFM2 -
Macbook Air (2019) Gold 256GB 28,500,000₫ MVFN2 -
Macbook Air (2019) Space Grey 256GB 28,200,000₫ MVFJ2 -


AirPods

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
AirPods 2 3,250,000₫ -
AirPods Pro 6,400,000₫ -


Apple Pencil

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
Apple Pencil 2 3,000,000₫ -


iPad Keyboard Folio

Tên sản phẩm Đơn giá Mã máy Tình trạng Ghi chú
iPad Pro (11-inch) Smart Folio Keyboard 4,300,000₫ -